Pomożemy wdrożyć PPK w Twojej firmie

W związku z wejściem w życie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych już od 1 lipca 2019 r. pierwsi pracodawcy są zobowiązani do jej wdrożenia w swoich firmach. Wypełnij formularz, a my podpowiemy Ci jak to zrobić.

Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK to nowy program oszczędzania obejmujący składki na przyszłe świadczenia emerytalne wszystkich zatrudnionych Polaków, które są pobierane z trzech źródeł: z wynagrodzenia pracownika, z budżetu pracodawcy oraz z budżetu państwa. Obowiązek utworzenia rachunku PPK ciąży wyłącznie na pracodawcy - pracownik nie może tego zrobić samodzielnie.

Pracodawcy powinni wybrać i podpisać umowy z instytucjami finansowymi, w których utworzą rachunki. Musi ona spełniać odpowiednie wymogi (m.in. znajdować się w rejestrze PPK - fundusz inwestycyjny, emerytalny lub Zakład Ubezpieczeń oraz mieć minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi). Do kiedy trzeba podpisać umowę?

PPK dla firm powyżej 250 osób

1 października 2019

firmy zatrudniające minimum 250 pracowników

PPK dla firm powyżej 50 osób

1 kwietnia 2020

firmy zatrudniające minimum 50 pracowników

PPK dla firm od 20 osób

1 października 2020

firmy zatrudniające minimum 20 pracowników

PPK dla małych firm

1 kwietnia 2021

pozostali oraz jednostki sektora publicznego

Pracownicze Plany Kapitałowe dotyczą wszystkich zatrudnionych na okres minimum 3 miesięcy kobiet i mężczyzn, niezależnie od wielkości firmy, instytucji, zakładu pracy - w sumie ok. 11 milionów Polaków. Przystąpienie do programu jest dobrowolne, aczkolwiek każdy w wieku 19 - 55 lat jest nim objęty automatycznie. Osoby w innym wieku muszą złożyć oświadczenie o chęci dołączenia do programu. Zatrudnieni, którzy nie chcą korzystać z PPK, są zobowiązani do złożenia pisemnej rezygnacji raz na 4 lata, ponieważ po upływie tego czasu ponownie zostaną do niego zapisani.

Rezygnacja bądź ponowne przystąpienie do PPK jest dozwolone w każdej chwili, a wypłata zgromadzonych środków będzie możliwa po ukończeniu 60. roku życia. Istnieje opcja wcześniejszego pobrania części zaoszczędzonej kwoty w dwóch przypadkach: w celu pokrycia wkładu własnego na pierwsze mieszkanie lub budowę domu (pieniądze następnie należy zwrócić) oraz w przypadku poważnej choroby, co obejmuje również współmałżonka i dziecko (25% zgromadzonych środków, bez konieczności zwrotu).

PPK jak wdrożyć

Nasi eksperci doradzają pracodawcom w zakresie programów emerytalnych od wielu lat, co daje im ogromne praktyczne doświadczenie. Jesteśmy jednym z największych doradców w Polsce jeśli chodzi o ilość zarejestrowanych programów PPE w okresie ostatnich dwóch lat, a obecnie doradzamy wielu pracodawcom w obszarze PPK. Dodatkowo, co również ważne dla naszych Klientów, byliśmy jednym z nielicznych doradców zaangażowanych w prace legislacyjne dotyczące PPK po stronie jedynej aktywnej organizacji pracodawców (Konfederacji Lewiatan).

Za wdrożenie programu PPK jest odpowiedzialny wyłącznie pracodawca, nie pracownik. To zatrudniający ma obowiązek zastosowania się do ustawy o PPK, a więc również do wyboru dostawcy, który wpisany jest do rejestru PPK stworzonego przez Polski Fundusz Rozwoju. Pracodawca jest zobowiązany do działania w porozumieniu z wcześniej wybranymi przedstawicielami pracowników. Wybór odpowiedniego dostawcy będzie miał poważne i długoterminowe konsekwencje, dlatego warto skorzystać z pomocy specjalistów. Benefit Consulting jako firma specjalizująca się od początku działalności w doradztwie i rejestrowaniu programów emerytalnych, potrafimy znaleźć optymalne rozwiązanie w zakresie uruchomienia systemu PPK w każdej firmie.

  • 1 LIPCA 2019 - firmy zatrudniające minimum 250 pracowników,
  • 1 STYCZNIA 2020 - firmy zatrudniające minimum 50 pracowników,
  • 1 LIPCA 2020 - firmy zatrudniające minimum 20 pracowników,
  • 1 STYCZNIA 2021 - pozostali oraz jednostki sektora publicznego.

Pracodawcy mają obowiązek wyboru dostawcy, który będzie proponował jak najlepszy sposób zarządzania PPK dostosowany do sytuacji danej firmy i zatrudnionych w niej osób. Wybór dostawcy przebiega wieloetapowo, począwszy od wysyłania zapytań ofertowych do wybranych dostawców, po analizę ich ofert, wybór najlepszego, negocjacji oraz zweryfikowania umowy, co trwa zazwyczaj kilka miesięcy. Jest to procedura czasochłonna, a zbagatelizowanie tematu przez pracodawcę może skutkować roszczeniami pracowników i karami finansowymi z tytułu niewywiązania się z obowiązków, ponieważ wybór dostawcy będzie rzutował na wysokość przyszłych emerytur zatrudnionych pracowników.

Nasze usługi obejmują kompleksowe doradztwo i przeprowadzenie firmy przez wszystkie etapy wyboru odpowiedniego dostawcy zarządzającego PPK za pomocą stworzonej przez nas, autorskiej procedury. Pierwszą selekcję przeprowadzamy na podstawie wyboru jednego z trzech typów dostawców, dostosowanego do indywidualnej sytuacji firmy - Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Towarzystw Ubezpieczeniowych na Życie lub Powszechnych Towarzystw Emerytalnych. Analizujemy rynek instytucji finansowych oraz ich programów PPK, a następnie przygotowujemy i rozsyłamy zapytania ofertowe do wybranych. Otrzymane oferty analizujemy i pomagamy w doborze kilku najlepszych - na tym etapie warto przeprowadzić konsultacje również z przedstawicielami pracowników. Organizujemy spotkania, na których dostawcy mogą zaprezentować swoje usługi i odpowiedzieć na wszystkie pytania i wątpliwości klienta. Po tym rekomendujemy najlepszego dostawcę, ale finalny wybór należy do klienta - pracodawcy. Weryfikujemy przygotowaną umowę o prowadzenie PPK w firmie i przygotowujemy dokumentację komunikacyjną dla zatrudnionych w firmie. Z racji udziału Benefit Consulting w procesie legislacyjnym ustawy o PPK, oferujemy naszym klientom najwyższą jakość usług.

Wynagrodzenie za pomoc we wdrożeniu PPK jest ustalane indywidualnie i zależy od ilości zatrudnianych pracowników oraz ustalonego z klientem zakresu działań. Dokładną wycenę tworzymy po konsultacji i ustaleniu oczekiwań klienta, a wstępną przygotowujemy po otrzymaniu dwóch informacji: czy w firmie zostali już wybrani przedstawiciele pracowników oraz ilości zatrudnionych pracowników na umowę o pracę i zlecenie.

Ustawa o PPK weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Podmioty zatrudniające pracowników mają obowiązek zastosowania się do ustawy w określonych terminach:

  • od 1 lipca 2019 r. - firmy zatrudniające minimum 250 osób,
  • do 1 stycznia 2020 r. - firmy zatrudniające minimum 50 osób,
  • do 1 lipca 2020 r. - firmy zatrudniające minimum 20 osób,
  • do 1 stycznia 2021 r. - pozostali zatrudniający.

Na fundusz emerytalny składki pochodzą z trzech źródeł: pracownika (miesięczna wpłata podstawowa w wysokości 2% wynagrodzenia brutto lub maksymalnie 4% w przypadku wyrażenia chęci jej zwiększenia; w przypadku pracownika zarabiającego mniej niż 1,2 krotność minimalnego wynagrodzenia może być zmniejszona do 0,5%), pracodawca (miesięczna wpłata podstawowa w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto, która nie jest potrącana z wypłaty pracownika lub maksymalnie 4% w razie wyrażenia takiej chęci przez pracodawcę) oraz z budżetu państwa (wpłata powitalna w wysokości 250 zł oraz roczna dopłata w wysokości 240 zł).

Oszczędności w programie PPK są przeznaczone na zwiększenie świadczeń emerytalnych pracownika, które w tradycyjnym systemie mogą być w przyszłości coraz niższe z powodu starzenia się społeczeństwa w Polsce. Zgromadzone środki mogą zostać wypłacone po ukończeniu 60. roku życia, niezależnie od płci uczestnika, który ma prawo do pobrania jednorazowo 25% zaoszczędzonych pieniędzy, a pozostałej części minimum w 120 ratach. Są dwa wyjątki od tej reguły: wypłata środków na pokrycie wkładu własnego na mieszkanie lub budowę domu z obowiązkiem zwrotu lub wypłata 25% zgromadzonych oszczędności na rzecz leczenia poważnej choroby, bez konieczności zwrotu.

Zostaw nam wiadomość

Jeśli masz jakieś pytania to skontaktuj się z nami, nasi fachowcy czekają na Ciebie.


* Pola obowiązkowe